آدرس: تهران ،میدان ونک، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده هنر ،پژوهشکده شعر و هنر .

تلفن تماس: 09352530377

پست الکترونیکی: pajoheshhonar@yahoo.com

Refresh Code